Συνεργασία με τους γονείς, πραγματοποίηση καθαριότητας αύλειου χώρου του σχολείου